Lage-emissiezones (LEZ) - Vrijstelling oldtimers

Belangrijke update voor het gebruik van oldtimers in de : LEZ Antwerpen, Gent (en Brussel)

De nieuwe regels voor de toegang tot de LEZ Vlaanderen zijn van kracht sinds de publicatie in het Belgisch Staatsblad (16.05.2024).

De Vlaamse regering besliste op 26 april 2024 dat oldtimers die ouder zijn dan 30 jaar na registratie toegelaten zijn tot de LEZ.
Deze wijziging betekent dat u voor Belgische oldtimers die ouder zijn dan 30 jaar onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling kan aanvragen. Deze vrijstelling zal gratis en onbeperkt geldig zijn.

 

Hiervoor moet voor Belgische voertuigen aan volgende voorwaarden voldaan zijn:

  • ouder zijn dan 30 jaar
  • ingeschreven zijn als oldtimer
  • een Belgische nummerplaat met ‘O’, ‘1-O’ of een gepersonaliseerde nummerplaat bezitten.

Uw oldtimer moet u registreren bij de lokale overheden die een LEZ hebben ingevoerd. U registreert uw oldtimer:

    • gratis bij de stad Antwerpen en/of Gent,
    • ten laatste de dag nadat u de LEZ bent binnen gereden.

 

Hoe registreren?

  • Stad Gent - Infopagina: klik hier
  • Stad Antwerpen - Infopagina Stad Antwerpen : klik hier
  • Stad Brussel - geen registratie nodig - hier was reeds een vrijstelling van toepassing voor oldtimers ouder dan 30 jaar.